Aktywacja Produktu ABBYY

Piractwo szkodzi zarówno producentom oprogramowania jak i końcowym użytkownikom – korzystanie z nielegalnego produktu nigdy nie jest bezpieczne. Legalne oprogramowanie daje pewność, że żadna trzecia osoba nie wprowadziła szkodliwych zmian do kodu źródłowego. ABBYY usilnie dąży do zabezpieczenia swoich praw własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa swoich klientów poprzez różnorodne narzędzia przeciwdziałające piractwu. Z tego powodu wiele produktów ABBYY zawiera technologię aktywacji produktu.

Wybierz produkt:

Dlaczego aktywacja jest konieczna?

Jak działa aktywacja produktu?

Jak mogę aktywować mój produkt?

Aktywacja produktu i ochrona prywatności

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?