Aktivácia produktu ABBYY

Softvérové pirátstvo poškodzuje výrobcov softvéru ako aj konečných užívateľov – používanie nelegálneho produktu nie je nikdy bezpečné. Legálny softvér zabezpečuje to, aby tretie strany nemohli vykonávať nežiadúce zmeny kódu. ABBYY vyvíja maximálne úsilie na ochranu svojich duševných vlastníckych práv a bezpečnosti svojich zákazníkov pomocou rôznych protipirátskych opatrení. Preto veľa produktov ABBYY obsahuje technológiu aktivácie produktu.

Vyberte produkt:

Prečo je potrebná aktivácia?

Ako aktivácia produktu funguje?

Ako si môžem aktivovať môj produkt?

Aktivácia produktu a súkromie

Kde môžem získať viac informácií?